لوله بازکنی تجریش

باز کردن توالت فرنگی

نوشته شده در درج دیدگاه

باز کردن توالت فرنگی باز کردن توالت فرنگی : برای بازکردن لوله های گرفته شده روشهای زیادی وجود دارد. در مواقعی که گرفتگی جزئی باشد میتوان از اسید های لوله بازکن استفاده کرد.اما باید دقت داشته باشید که استفاده از اسیدهای لوله بازکن به دیواره ی لوله آسیب وارد می کند و باعث از بین […]